Privacy policy

Privacy

Alle informatie of gegevens die door gebruikers van deze website aan Neves Belgium n.v. worden overgemaakt, worden vertrouwelijk behandeld. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens worden door Neves Belgium n.v. nageleefd. Deze informatie wordt slechts gebruikt om Neves Belgium n.v. in staat te stellen om de vragen en/of opmerkingen van de klant efficiënt te behandelen en de dienstverlening te personaliseren.

In geen geval zal deze informatie worden overgemaakt aan derden zonder de voorafgaandelijke toestemming van de klant. De klant kan ten allen tijde de door hem/haar verstrekte persoonlijke gegevens zelf inzien en wijzigen op deze website De klant heeft het recht om bij Neves Belgium n.v. op te vragen welke gegevens wij van hem/haar geregistreerd hebben. Indien de klant hiervan op de hoogte wilt worden gesteld, dient hij een schriftelijk verzoek in te dienen. Dit verzoek dient gericht te worden aan Neves Belgium n.v., (KBO 0438.883.329) met maatschappelijke zetel te 9400 Ninove, Ten Beukenboom 26 België. De website www.neves.be kan mogelijk gebruik maken van cookies. Deze cookies kunnen in dat geval dienen om u te identificeren met het oog op een betere dienstverlening. U kan deze cookies weigeren maar in dat geval kan Neves Belgium n.v. de behoorlijke werking van de website niet garanderen.

Disclaimer

De gegevens die zich op deze site bevinden, worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over Neves Belgium n.v. en de door Neves Belgium n.v. aangeboden producten. Neves Belgium n.v. levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, wat niet belet dat er zich op deze site steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden.

Neves Belgium n.v. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website of door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks. Neves Belgium n.v. behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Neves Belgium n.v.. Ook voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten op de website of andere publicitaire mailings, e-mails of op internet kan Neves Belgium n.v. niet aansprakelijk worden gesteld.

Neves Belgium n.v. sluit uitdrukkelijk elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie uit zover wettelijk mogelijk en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade of gevolgschade. Het auteursrecht op alle aangeboden informatie berust bij Neves Belgium n.v. en deze informatie kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Neves Belgium n.v.. Door deze site te bezoeken aanvaardt de klant dat het Belgische recht van toepassing is in de verhouding tussen Neves Belgium n.v. en hem/haarzelf.

Neves Belgium n.v. RPR Dendermonde
Ten Beukeboom 26
9400 Ninove – België
BTW BE 0438.883.329